مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

طرح بهشت‌آباد

مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

مافیای آب کشور را به ورطه نابودی کشانده است

– از اتفاقی که در همایش «صدای آب» رخ داد شروع کنیم. شما اعتراضی داشتید و رضا کیانیان سه بار به شما گفت «حرف نزن» و «حق نداری صحبت کنی» و شما را به اخراج از سالن تهدید کرد. جریان از چه قرار بود و چه حرفی داشتید؟ ماجرای روز رونمایی از آرم یا لوگوی پویش «صدای آب»،...
کارون در محاصره بحران‌های زیست‌محیطی جان می‌دهد

کارون در محاصره بحران‌های زیست‌محیطی جان می‌دهد

لودرها و بیل مکانیکی‌ها در کارند. به حریمش تجاوز شده. تابلوی پروژه می‌گوید، قرار است پارکینگ و سرویس بهداشتی در ساحل غربی‌اش ساخته شود. لودرها آن‌قدر نزدیک به حریمش کار می‌کنند که تصور می‌کنی درحال حمل خاک به داخل رودخانه هستند. جای نخاله‌های ساختمانی هم در حاشیه‌اش...