آشوراده خاکریز اول تصرف مناطق حفاظت‌شده است

آشوراده خاکریز اول تصرف مناطق حفاظت‌شده است

یکی از معدود اکوسیستم‌های ایران که دولت هنوز نتوانسته آن را وارد چرخه بحران و نابودی کند، آشوراده است اما حالا دولت دست به کار شده و سازمان حفاظت محیط زیست دولت روحانی با اجرای طرح گردشگری در این منطقه موافقت کرده است. بر اساس این طرح قرار است در این جزیره هتل‌سازی...

Send this to a friend