آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

صنایع‌دستی

صنایع‌دستی؛ ضروری اما نه فانتزی، نه محوری

صنایع‌دستی؛ ضروری اما نه فانتزی، نه محوری

بنا به آخرین برآوردها در اقتصاد ملی ایران در چند سال اخیر سهم صنایع‌دستی در محصول ناخالص داخلی بین ۲ تا ۵ درصد و به‌طور متوسط ۳.۵ درصد بوده است. البته این سهم در مقایسه با سهم صنایع خودروسازی (۲.۷ درصد) و صنایع پتروشیمی (۲ درصد)، معدن (۱ درصد) نسبتاً بالا و از این حیث...