آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

صالح نجفی

از زحمتی که می‌کشیم

از زحمتی که می‌کشیم

این‌روزها هرکسی می‌تواند پس از خواندن سطرهایی از کتابی ترجمه‌شده در حوزه متن‌های نظری، از آشفته‌بازار ترجمه‌های مغلوط و مغشوش ناله سر دهد. دم‌به‌دم بر شمار ترجمه‌های «نامفهوم» افزوده می‌شود و اگر یکی از نخستین کارکردهای ترجمه مدد رساندن به خواننده برای «فهم» متن‌هایی...
اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

مترجم «اخلاق صغیر» چندین جا نام ها و اسم های خاص را بی دقت و یا غلط ثبت کرده که به چند مورد آن اشاره می کنم (این مشکلی است که با ویرایش و یا لااقل مقابله و مشاوره رفع کردنی بوده است): سی مل به جای زیمل _ Simmel- (ص ۱۲۴)، لوک به جای [جان] لاک- Locke- (ص ۱۳۱)، در صفحه...
کتاب‌هایی که نباید خواند

کتاب‌هایی که نباید خواند

ترجمه متن‌های نظری دچار رکودی توام با تورم شده است. از سویی در کشوری با جمعیتی بالغ بر ۷۵میلیون و با خیل عظیم دانشجویان و «علاقمندانی» که لابد مخاطبان و خوانندگان این قبیل ترجمه‌هایند، شمارگان چاپ کتاب‌های نظری در اکثر موارد از هزار نسخه فراتر نمی‌رود و کمتر پیش...
مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

در نقدهای صالح نجفی ما با نوعی داوری یا حکم درباره‌ی ترجمه‌ها سروکار داریم. یک داوری چیست؟ گنجاندن یک مورد خاص ذیل یک مفهوم یا قاعده یا اصل کلی؛ برای مثال، حکمِ «این کار جرم است» درواقع یک عمل یا واقعه‌ی خاص و مشخص را ذیل مفهومی موجود از تخطی می‌گنجاند، مفهومی...
«ناسازه‌های دُم‌گزانه» در ترجمه‌های قابل‌قبول

«ناسازه‌های دُم‌گزانه» در ترجمه‌های قابل‌قبول

۱ نخستین چیزی که در ترجمه فارسی کتاب سایمون کریچلی نظر مرا (و به‌گمانم نظر هر خواننده کنجکاوی را) به خود جلب می‌کند دو ترکیب «دیالکتیک آسیمه‌سر و پریشان» و «ناسازه‌های دُم‌گزانه» است. در قطعه اول از مقدمه کتاب (ص۴۲) می‌خوانیم: «به‌عقیده من خداناباوری نه خرسندی بلکه...