skip to Main Content
مختاری و معمای «شعر گفتن یا شعر نوشتن؟»
آرایش درونی و الهام شاعرانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد مختاری اگر به قتل نرسیده بود امروز ۷۸ ساله می‌شد. به مناسبت زادروز او علی‌اسداللهی در این متن به مفهوم «الهام شاعرانه» و نگاه محمد مختاری به این مفهوم پرداخته است.
بیشتر بخوانید
تبصره‌هايي بر مفهوم «مدارا»
ژیگولتاریای فرهنگی
۲۸ مهر ۱۳۹۷
واژگانی همچون مدارا، تکثر فرهنگی و بازخوانی فرهنگی که از کلیدواژه‌های ادبیات محمد مختاری به شمار می‌روند اگر با تبصره‌های مورد نظر مختاری خوانده نشوند مفهومی متفاوت و گاه متضاد با نگاه انتقادی وی پیدا می‌کنند.
بیشتر بخوانید
شکل‌های زندگی: بلانشو، سارتر و مسئله ادبیات
چیستِ بدون پاسخ
۷ خرداد ۱۳۹۷

اساس ایده بلانشو بر کم‌کردن قدرت نیروهای کاهنده است. مقصود از نیروهای کاهنده قالب‌ها و چارچوب‌هایی ازپیش‌تعیین‌شده است. این ایده بلانشویی به تصور وی از زندگی بازمی‌گردد، به اینکه زندگی در اساس تقلیل‌‌ناپذیر و نامتعین است، هرچند که همواره می‌توان آن را کاهش داد تا به چیزی معین و قابل‌فهم بدل شود.

بیشتر بخوانید
بخش دوم مقدمه «گزینه اشعار فروغ فرخزاد»
شعر ما به خشونت احتیاج دارد
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
متن پیش‌ رو بخش دوم از مقدمه کتاب «گزینه اشعار فروغ فرخزاد» است، به قلم خود او. فروغ در این مقدمه از درکش از شعر و نقدهایش به آن و به خود می‌گوید. در روزهای آتی بخش‌ بعدی این مقدمه در «میدان» منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
در باب کتاب جنون هشیاری، داریوش شایگان ‏
جنونِ عقلانیت
۳ بهمن ۱۳۹۶
نویسنده در بخش اول این مقاله کتاب جنون هشیاری داریوش شایگان درباره  اندیشه و هنر شارل بودلر را نقد کرده و در بخش دوم با ارائه‌ی تفسیری دیگر از بودلر، شیوه‌ای از برخوردِ ارتجاعی با جهان را که تیپ ‏ایده‌آلش در ایران داریوش شایگان باشد، توصیف کرده است.‏
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗