ATRآسمان پیش از سقوط ۴بار دچار نقص فنی شده بود

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شرکت‌های هواپیمایی

تعداد مطالب: 2