افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت سینما در سکوت خبری

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سینمای‌ایران

تعداد مطالب: 4

سینمای دولت-ملت و مدرنیسم توسعه نیافتگی

سینمای دولت-ملت و مدرنیسم توسعه نیافتگی

مجموعه چهارجلدی «تاریخ اجتماعی سینمای ایران» نوشته حمید نفیسی اثری مهم در بررسی تاریخ سینمای ایران است. این یادداشت به ایده‌های اصلی نفیسی در نگارش تاریخ سینمای ایران پرداخته شده است.
نگاهی به «ماهی‌وگربه» ساخته شهرام مکری

نگاهی به «ماهی‌وگربه» ساخته شهرام مکری

ماهی‌وگربه» ‌فیلمی فرم‌گرا و تجربه‌ای جدید در سینمای ایران است؛ البته نه در کارنامه کارگردانش، چراکه این فرم را در آثار کوتاهش تجربه کرده است. شهرام مکری به گواهی نخستین آثار کوتاهش، فیلمسازی است تجربه‌گرا با ایده‌های خاص در فرم و روایت و دغدغه‌های منحصربه‌فرد در فیلمسازی. کارگردانی که در دهه80 با آثار کوتاه «برق‌گرفتگی و مگس»، «طوفان سنجاقک»، «محدوده دایره»، «آندوسی» و «خام، پخته، سوخته» بر این ویژگی خود صحه گذاشت. مکری در مسیر فیلمسازی خود، حرکتی از مضمون و محتوا به سمت فرم داشت و با کمرنگ‌شدن داستان به تدریج اجرا و فرم واجد اهمیت بیشتری در آثار او شدند.