skip to Main Content
دانشمندان برای نخستین بار به صورت مستقیم از یک سیاه‌چاله عکس‌برداری کردند
خیره به یک سیاه‌چاله
۲۱ فروردین ۱۳۹۸
هشت رصدخانه‌ی مختلف روی زمین گرد هم آمده‌اند تا در همکاری با هم، نخستین تصویر واقعی از یک سیاه‌چاله را خلق کنند. امروز روزی تاریخی باقی خواهد ماند. این نخستین تصویری است که ما از یک سیاه‌چاله ثبت کرده‌ایم. این تصویر چه چیزی نشان می‌دهد و اصلا سیاه‌چاله چیست؟ مگر نه آنکه سیاه‌چاله حتی نور راه هم به درون می‌کشد؟ پس این تصویر چگونه گرفته شده است؟ در ادامه این سوالات را پاسخ خواهیم داد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗