skip to Main Content
در نشست تخصصی «واکاوی کار کودکان» مطرح شد
افزایش کودکان کار، پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
همه دولت‌ها بعد از جنگ از اصول مصرح در قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و... که در رابطه با آن‌ها موظف شده بودند، عقب‌نشینی کردند و این به معنای کاهش دستمزدهای اجتماعی نیروی کار است. این مسئله باعث از بین رفتن تعادل درآمدها و هزینه‌های خانواده‌ شده و واکنش خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗