کتاب سونتاگ به اسم همسر سابقش چاپ شده بود

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سونتاگ

تعداد مطالب: 1