آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سرمایه‎داری

رزا لوکزامبورگ و مبارزه برای سلامت

رزا لوکزامبورگ و مبارزه برای سلامت

برخورداری از بهداشت و سلامت به‌عنوان یک حق بشری، سال‌هاست که اسیر مناسبات بازاری شده است. بیشترین ضربات ناشی از روند بازاری شدن سلامت، بر تن فرودست‌ترین افراد جامعه نشسته و می‌نشیند. حرف‌های قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت پیشین را در خاطر داریم؛ خطاب به پیرمردی که از...
با سرمایه‌داری، فوتبال و سینما می‌توان جامعه را از پا درآورد

با سرمایه‌داری، فوتبال و سینما می‌توان جامعه را از پا درآورد

هری‌ پاتر، ارباب حلقه‌ها، سرگذشت نارنیا و … دنیایی برای خوانندگان داستان‌ها یا تماشاگران فیلم‌هایشان روایت می‌کنند که او را از مرز واقعیت خارج کرده و به دنیایی می‌برد که آن را با نام فانتزی می‌شناسیم. چندین و چند دهه است که اندیشمندانی همچون لاکان، فروید،...