اعتصاب ۱۰۰۰ کارگر سد چم‌شیر گچساران با ۱۰ ماه دستمزد معوقه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سد چم‌شیر

تعداد مطالب: 1