آغاز دوباره دستگیری کودکان کار و بی‌خانمان‌ها

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ساماندهی کارتن‌خواب‌ها

تعداد مطالب: 4

بی‌خانمانی مسئله‌ای ساختاری است نه فردی  

بی‌خانمانی مسئله‌ای ساختاری است نه فردی  

در غالب رویکردهای موجود، بی‌خانمانی، یک مسأله فردی است و نه اجتماعی و به جای آنکه ساختارهای اجتماعی مورد پاسخگویی قرار گیرند، این افراد بی‌خانمانند که مورد بازخواست، اتهام، دستگیری، جریمه و تنبیه قرار گرفته‌اند.