skip to Main Content
رحیم رحیم‌زاده‌اسکویی هشدار داد
خطر گردش به‌راست با شعارهای شبه‌چپ
۱۹ دی ۱۳۹۵
دولت ترامپ هنوز آغاز به کار نکرده متهم به گرایش نئوفاشیستی است و می‌توان گمان برد که چالش سیاسی دولت روحانی (در صورت انتخاب برای دور دوم) با آمریکا پیچیده‌تر از چالش‌های این دولت با دولت اوباما باشد.  این چالش، طرح اولیه موضوع گفت‌وگو با رحیم رحیم‌زاده‌اسکویی بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗