آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

رانت اقتصادی

صادرات نمایشی سیب به بیابان‌های عراق

صادرات نمایشی سیب به بیابان‌های عراق

محموله‌های بزرگ سیب ایران در دریا گم یا در بیابان‌های عراق رها می‌شوند. چند وقتی است وزارت کشاورزی طرح ویژه‌ای را به اجرا درآورده است تا میوه مازاد بازار داخلی را به بازار جهانی عرضه کند. براساس این طرح تازه، واردکنندگان موز می‌توانند در ازای صادرات سیب تخفیف ویژه...