پوپولیسمی که یافت نمی‌شود

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دولت‌های پوپولیستی

تعداد مطالب: 1

پوپولیسمی که یافت نمی‌شود

پوپولیسمی که یافت نمی‌شود

مراد از پوپولیسم در اروپای امروز  شیوه‌ای از حکومت‌داری نیست، بلکه برعکس، یک‌جور دست رد زدن به روال‌های معمول حکومتی است. پوپولیست در تعریف کنونی نخبگان حکومتی و ایدئولوگ‌هایشان کیست؟