خانه‌خرابی ساکنان ده‌ونک برای آبادی دانشگاه الزهرا

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ده ونک

خانه‌خرابی ساکنان ده‌ونک برای آبادی دانشگاه الزهرا

خانه‌خرابی ساکنان ده‌ونک برای آبادی دانشگاه الزهرا

امروز آخرین فرصت به ساکنان ۵ خانه دیگر در منطقه ده‌ونک است تا خانه بر سرشان خراب نشود. مانند خانه‌هایی که مرداد امسال بر سر صاحبانشان خراب شد. حالا برای ۵ خانه دیگر هم نامه آمده است. ساکنان ۹۰ خانه‌ متعلق به کارخانه شماره ۵ در این مدت که خانه‌هایشان در خطر تخریب است،...
تجمع اهالی دِه ونک در مقابل شورا

تجمع اهالی دِه ونک در مقابل شورا

۹۰ خانوار ساکن زمین‌های کارخانه‌ شماره ۵ ونک مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. ساکنان قدیمی کارخانه شماره ۵ ونک که بیش از ۷۰ سال است که در خانه‌های این محدوده زندگی می‌کنند، به دلیل تخریب برخی از منازلشان، مقابل شورای شهر تجمع کردند. به گفته یکی از ساکنان، بیش از ۷۰...