دفاع از دستفروشان «در برابر امواج»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دستفروشی، میناب، ان‌جی‌او

تعداد مطالب: 1

دفاع از دستفروشان «در برابر امواج»

دفاع از دستفروشان «در برابر امواج»

رقیه ذاکری زنی از اهالی شهرستان میناب است که به واسطه فعالیت‌هایش برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، شهرت دارد. او از تجربیاتش در زمینه سازمان‌دهی دستفروشان در بازار میناب می‌گوید.