skip to Main Content
گفتگو با رقیه ذاکری
دفاع از دستفروشان «در برابر امواج»
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
رقیه ذاکری زنی از اهالی شهرستان میناب است که به واسطه فعالیت‌هایش برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، شهرت دارد. او از تجربیاتش در زمینه سازمان‌دهی دستفروشان در بازار میناب می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗