skip to Main Content
ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟
۱۴ دی ۱۳۹۸
ایسنا در گزارشی اجمالی به سابقه ستاره‌دارشدن دانشجویان پرداخته است. البته باید به این سیاهه نام‌هایی اضافه کرد، مثل سها مرتضایی که پس از اعتراض به محرومیت از تحصیل دستگیر شد و اکنون در زندان قرچک است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗