ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دانشجویان ستاره‌دار

تعداد مطالب: 2

ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

ایسنا در گزارشی اجمالی به سابقه ستاره‌دارشدن دانشجویان پرداخته است. البته باید به این سیاهه نام‌هایی اضافه کرد، مثل سها مرتضایی که پس از اعتراض به محرومیت از تحصیل دستگیر شد و اکنون در زندان قرچک است.