skip to Main Content
تحلیل رضا امیدی از گزارش اخیر بانک جهانی درباره خصوصی‌سازی آموزش در ایران :
هر مدرسه یک بنگاه اقتصادی!
۲۰ آبان ۱۳۹۷

گزارش اخیر بانک جهانی درباره روند خصوصی شدن مدارس در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر خصوصی‌سازی آموزش عمومی پیش رفته است. استدلالی که پشت چنین اقدامی است در میان نویسندگان برنامه‌های توسعه در ایران هم هوادار دارد. استدلالی که از کاهش نقش دولت در تامین هزینه‌های خدمات رفاهی از قبیل آموزش و بهداشت حمایت می‌کند. این در حالی است که در قانون اساسی ایران بر تامین آموزش رایگان عمومی تاکید شده است.

بیشتر بخوانید
مدرسه تعاونی‌ها و اقتصاد مشارکتی در گفتگو با محمد مالجو
دولت در مدارس باید پیشروی اقتصادی و عقب‌نشینی سیاسی کند
۱۷ آذر ۱۳۹۵
موضوع مدرسه تعاونی‌ها و اقتصاد مشارکتی مدتی است مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه آموزش قرار گرفته است. محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی معتقد است در حالیکه دولت‌ها در زمینه ارائه خدمات اجتماعی پا پس کشیده‌اند و از زیر بار خدمت‌رسانی به مردم دررفته‌اند باید آنها را وادار به پاسخگویی کرد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗