زنان خانه‌ ادریسی‌ها

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خانه ادریسی‌ها

تعداد مطالب: 2

از ادریسی‌ها چه می‌توان آموخت

از ادریسی‌ها چه می‌توان آموخت

در این یادداشت، خانه‌ی ادریسی‌ها مجموعه‌ای در نظر گرفته شده که اجزای آن در فضایی مشخص تعاملی کارآمد دارند؛ تعاملی که نتیجه پژوهش هنرمندانه به عنوان بخشی از پروسه‌ی ساختن است.