وزن‌کشی مسافران یک هواپیما پیش از پرواز

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حمل و نقل

وزن‌کشی مسافران یک هواپیما پیش از پرواز

وزن‌کشی مسافران یک هواپیما پیش از پرواز

شرکت هواپیمایی زاگرس مسافران پرواز ماهشهر را پیش از سوار شدن به هواپیما وزن‌کشی کرد. مسافران پرواز ۴۰۶۵ هواپیمایی زاگرس که به مقصد ماهشهر پرواز می‌کرد پیش از سوار شدن به هواپیما مجبور شدند روی یک ترازو بروند و وزن‌کشی کنند. کارکنان این پرواز، وزن ۲۵ مسافر این هوایپما...