آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جنبش‌های مردمی

چگونه غرب حقوق زنان در جهان عرب را تضعیف کرد؟

چگونه غرب حقوق زنان در جهان عرب را تضعیف کرد؟

این مقاله بر پایهٔ بخشی از یک پژوهش نوشته شده است  که در دو سال گذشته در مورد کنش‌گری زنان در مصر، لبنان و اردن از زمان استقلال تا بهار عربی انجام داده‌ام. {برای این پژوهش} بیش از صد روایت شخصی از فعالان زنان طبقهٔ متوسط از نسل‌های مختلف جمع‌آوری کردم. این پژوهش ابتدا...