رشته‌های دانشگاهی کمر به قتل مکاتب فلسفی بسته‌اند

رشته‌های دانشگاهی کمر به قتل مکاتب فلسفی بسته‌اند

نیویورک‌تایمز — فکر می‌کنم مردم سی سال پیش خود را بیشتر از امروز درگیر جریان‌های فکری می‌کردند. در آن زمان، محافظه‌کاران سنتی و نومحافظه‌کاران هر دو در صحنه حضور داشتند. مدرنیست‌ها و پست‌مدرنیست‌ها، لیبرال‌ها، رئالیست‌ها و نئولیبرال‌ها؛ کمونیست‌ها و طرفداران الهیات...
«قیام شبانه» در شهرهای فرانسه

«قیام شبانه» در شهرهای فرانسه

بیشتر از یک هفته است که در شهرهای مختلف فرانسه گردهمایی‌های شبانه‌ای در پارک‌ها و میدان‌ها برگزار می‌شود. مردم در این نشست‌های شبانه مسائل مختلفی را از جمله قانون کار، پناهجویان، مالیات به بحث می‌گذارند. گفتگو تا نزدیکی صبح ادامه دارد، شرکت‌کنندگان سوپ و ساندویچ با...
ما و جغرافیای محدودمان

ما و جغرافیای محدودمان

از زمانی که صدیقه دولت‌آبادی به نمایندگی از زنان ایران در کنگره بین‌المللی زنان در برلین شرکت کرد حدود ۱۰۰ سال می‌گذرد. دولت‌آبادی موسس یکی از اولین دبستان‌های دخترانه ایران و مدیر مسئول یکی از بانفوذترین روزنامه‌های زنان در اصفهان (زبان زنان) بود. در برابر این پیشینه...
ما می‌توانیم پیروز شویم

ما می‌توانیم پیروز شویم

من به خوبی می‌دانم که کلید فهم تاریخ پانصد سال گذشته، ظهور دسته‌بندی‌های بخصوص اجتماعی است که به آن «طبقه» می‌گوییم. می‌خواهم داستانی برایتان تعریف کنم؛ زمانی که جنبش m15 در «پوئترا دل سور» آغاز به کار کرد بعضی از دانشجویان ِ دانشکده‌ی من، دانشکده‌ی علوم سیاسی،...

Send this to a friend