skip to Main Content
بررسی نسبت نظريه‌های جامعه‌شناختی و محيط زيست در کتاب «جامعه‌شناسی محیط زیست»
نگاهی جامعه‌شناختی به رابطه انسان و طبیعت
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
کتاب «جامعه‌شناسی محیط زیست» نوشته شهروز فروتن‌کیا و عبدالرضا نواح به گفته نویسندگانش اولین کتاب تالیفی جامعه‌شناسی در حوزه محیط زیست ایران است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗