skip to Main Content
آیا شهرداری در مدیریت تهران موفق عمل کرده است؟
تهران، شهری با تطبیق‌پذیری پایین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای سنجش تنش‌های مداوم شهری مانند تهران «تطبیق‌پذیری» معیار مناسبی است. در مقیاس شهری، تطبیق‌پذیری به میزان توانایی بقا و رشد افراد و نهادها بدون تاثیر گرفتن از هرگونه سوانح ناگهانی و یا تنش روزمره گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗