آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تشکل کارگری

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

اعتراضات کارگری چطور به خیابان‌ها می‌آیند

در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض‌ صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست قانون در حل مشکلات محیط کار است. قانون کار ایران که در آغاز نیز مولودی ناقص‌ بود، بعد از ۳۰ سال تهاجم از جانب دولت‌های پس از جنگ، اکنون...
اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل

اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل

معاون سابق و مشاور کنونی وزیر کار در خلال میزگردی که اسفند سال ۹۴ در روزنامه «شرق» منتشر شد از جمله گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ده درصد جامعه بر حسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به سر می‌برند. دهک سوم اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر...