skip to Main Content
شهروندان از ادامه قطع و تکه‌تکه‌شدن درختان در باغ الهیه خبر می‌دهند
باغ‌کُشی در بالاشهر
۵ اسفند ۱۳۹۵
قتل درختان در کنار افزایش همه آمارهای نگران‌کننده در کشور و تهران همچنان ادامه دارد. درختان قربانیان بی‌زبان این روزهای پایتخت، حتی بدون آنکه آمار مرگ و قطع و خشک و سوزانده‌شدنشان درست و کامل داده شود، حذف می‌شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top