skip to Main Content
گزارش میدانی از جلوه‌های نوظهور تجمل‌گرایی
مانور تجمل با شیشه شیر ۲۵میلیون تومانی
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
طلای کودک تازه‌ترین شیوه تجمل‌گرایی و به رخ‌کشیدن داشته‌های مادی در تهران است. پستانک‌های چهار میلیون تومانی و شیشه شیرهای طلایی ۲۵ میلیون تومانی شیوه جدیدی برای نشان‌دادن شکاف عمیقی است که هر روز بیش از پیش ثروتمندان را از کم‌درآمدها دورتر می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗