skip to Main Content
بیماری یا بیماری‌سازی؛ مورد بیش‌فعالی کودکان
۴ مرداد ۱۳۹۵
به نظر می‎رسد بخش بزرگی از ویژگی‎های کودکی که به طور سنتی کودک نافرمان یا شیطان می‎نامیدیم، این روزها با برچسبی دلپذیر برای والدین به صورت بیش‌فعالی تعریف می‌شود. آیا بیش‌فعالی بیماری‌ست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗