skip to Main Content
انقلاب روسیه چگونه فرزندانش را دَرید؟
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
در سالی که گذشت انقلاب روسیه صد ساله شد. هرچند سرگذشت کسانی مانند لنین، تروتسکی و استالین کم و بیش آشکار است، زندگی و سرنوشت دیگر انقلابیون برجسته در سایه‌ی این نام‌های بزرگ پنهان مانده‌است.
بیشتر بخوانید
ده کتاب برای درک لنین، شوروی و تاریخ همسایه شمالی به توصیه طارق علی
تاواریش‌ها به روایت تاریخ
۱۴ آبان ۱۳۹۶
به مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر، طارق علی نویسنده و نظریه‌پرداز چپ‌گرا برخی از بهترین کتاب‌ها را، درباره مهم‌ترین قیام‌هایی که برای همیشه جهان را تغییر دادند، انتخاب کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗