مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بلایای آب‌و‌هوایی

تعداد مطالب: 2

مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

در حالی که دو سال متوالی است زلزله و سیل در کشورمان رخ می‌دهد، آیا به این فکر کرده‌ایم خانه‌ای که برای زندگی در نظر گرفته‌ایم چه میزان در معرض ریسک مخاطرات طبیعی قرار دارد؟