آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

برنامه‌ریزی انسان‌محور

نیاز به نگاهی نو در مدیریت شهری: انسان‌مدار و مردم‌محور

نیاز به نگاهی نو در مدیریت شهری: انسان‌مدار و مردم‌محور

شهر تهران بیش از هر چیز نیازمند مدیریتی است که نگرش انسان‌مدارانه و مردم‌محور در اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات شهری داشته باشد و تا زمانیکه این نگرش اصلاح نشود یا مسیر اصلاح پیش نگیرد، حتی اقدامات مثبت و کارآمد نیز به دشواری قابل اجرا خواهند شد. مثال‌های زیر صرفا به...
غیبت انسان در شهر خودرومحور

غیبت انسان در شهر خودرومحور

با تماشای مناظره‌های انتخاباتی و تکرار متوالی این واقعیت که محمدباقر قالیباف از سال ۸۴ تاکنون شهردار تهران بوده است، برای سنجش میزان موفقیت او باید نگاهی به وضعیت شهر انداخت. معیار این بررسی متاسفانه از بلایایی که کشور را در طی ماه های گذشته داغ‌دار کرد نشات می‌گیرند....
بررسی حمل و نقل انسان‌محور با حضور معاون سابق ترافیک برلین

بررسی حمل و نقل انسان‌محور با حضور معاون سابق ترافیک برلین

معاون سابق ترافیک شهرداری برلین در نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، درباره تجربیات شهر برلین در زمینه برنامه‌ریزی حمل و نقل انسان‌محور سخنرانی می‌کند. فریدمن کانست، در نشست «از برنامه‌ریزی حمل و نقل خودرومحور به سمت برنامه‌ریزی انسان‌محور» به مقایسه...