آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

برابری

روایتی از یک سرقت بزرگ

روایتی از یک سرقت بزرگ

کارگران که در ایران نیروی کارشان را برای گذران زندگی می‌فروشند در طی دهه‌های اخیر سطح زندگی‌شان به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه در این چند دهه کارگران جامعه ایران شاهد نزول سطح زندگی خود بوده‌اند گشت‌و‌گذاری در محله‌های اعیانی تهران و دیگر شهرهای بزرگ...
زندگی برابر برای ناشنوایان

زندگی برابر برای ناشنوایان

سمینار آشنایی با فرهنگ، سبک زندگی و زبان اشاره ناشنوایان در حالی برگزار شد که جمعی از ناشنوایان و شنوایان کشور در این نشست در خصوص مشکلات و مسائل جامعه ناشنوایان گفت و گو کردند. اردوان گیتی، دکترای زبان شناسی از دانشگاه گالودت آمریکا در این سمینار با بیان اینکه حق و...
گرافیتی، زنان مصری و مبارزه برای برابری

گرافیتی، زنان مصری و مبارزه برای برابری

هنر خیابانی در مصر، که از سال ۲۰۱۱ بسیار پر طرفدار بود، اغلب توسط مردها خلق و اجرا شده است. اما زنان مصری نیز از سال ۲۰۱۳ پیوستن به این حرکت را شروع کردند، به ویژه از طریق گروه «زنان بر دیوار» (واو)؛ گروهی که با فراخوان کمپین گرافیتی، به مردم سراسر کشور در ارتباط با...