یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکنی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بحران

یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکنی

یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکنی

 وزیر راه و شهرسازی ایران امروز در هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی از وضعیت بد مسکنی یک سوم جمعیت ایران خبر داد. به گفته «عباس آخوندی» در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکنی قرار دارند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر این جمعیت در...
مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

مترجم و بحران جزء و کل در فارسی

در نقدهای صالح نجفی ما با نوعی داوری یا حکم درباره‌ی ترجمه‌ها سروکار داریم. یک داوری چیست؟ گنجاندن یک مورد خاص ذیل یک مفهوم یا قاعده یا اصل کلی؛ برای مثال، حکمِ «این کار جرم است» درواقع یک عمل یا واقعه‌ی خاص و مشخص را ذیل مفهومی موجود از تخطی می‌گنجاند، مفهومی...