افزایش تعداد کشته‌شدگان حواث کار در هفته گذشته به ۱۲نفر

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ایمنی کار

تعداد مطالب: 19

گفتند هرکس کار نمی‌کند به سلامت

گفتند هرکس کار نمی‌کند به سلامت

پدرم ۳ روز مانده به این حادثه به ما گفت که من نمی‌رم تونل چون خیلی خطر دارد به مسئولان گفتیم که اینجا گاز دارد نمی‌شود کار کرد ولی مسئولان در جواب گفتند اگر کار نمی‌کنید به سلامت.