تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی

تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی

چهارگانه معروف «اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی» را عمدتاً متعلق به جامعه‌شناس امریکایی، تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ تا ۱۹۷۹) می‌دانند. او این تقسیم‌بندی را نخستین بار برای تشریح «نظام‌ها» در نظریات خود مطرح کرد؛ اما با مرور زمان کاربرد آن به‌قدری گسترش پیدا کرد که برخی...
تحریف واقعیت‌ها برای توجیه ساخت پروژه صدر – نیایش

تحریف واقعیت‌ها برای توجیه ساخت پروژه صدر – نیایش

پروژه تونل نیایش و پل صدر هنوز مانند استخوانی در گلوی شهرداری گیر کرده است. پروژه‌ای که قرار بود با آغاز بهره‌برداری از آن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، کفایت و کاردانی و «مدیریت جهادی» شهردار تهران به رخ همه مردم ایران کشیده شود. اما این پل به یکی از...

Send this to a friend