skip to Main Content
در ستایش سیاست رهایی‌بخش
سیاست جای زامبی‌ها نیست
۳ دی ۱۳۹۷

این یادداشت نه دربارۀ زامبی‌ها که دربارۀ سیاست رهایی‌بخش است. اما این سیاست می‌خواهد رهایی از چه کسانی را برایمان به ارمغان بیاورد؟ زامبی‌ها! اینجا تلاش می‌کنم مختصات اصلی سیاست رهایی‌بخش را به بحث بگذارم.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗