ما آشغال‌های دوست‌نداشتنی

ما آشغال‌های دوست‌نداشتنی

تام و جری همیشه باهم دعوا داشتند، اما بالاخره یک روزهایی هم یکسری کارهای دیگر انجام می‌دادند مثل تمیزکردن خانه. تام که گربه بی‌مسئولیت و مزور و بدطینتی بود همیشه بعد از جاروکردن خانه گوشه قالی وسط خانه را بالا می‌زد و آشغال‌هایی که جمع کرده بود را می‌زد زیر فرش و...

Send this to a friend