زندگی در سایه طرح‌های ضربتی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اردوگاه عسگر‌آباد

تعداد مطالب: 1

زندگی در سایه طرح‌های ضربتی

زندگی در سایه طرح‌های ضربتی

شاهدان عینی می‌گویند دوشنبه پیش جلو کامیون‌های حمل زباله را گرفته‌اند و ۱۲۰ کارگر زباله‌گرد افغانستانی را دستگیر کرده‌اند. کسی از وضعیت‌ آنها خبر ندارد و سکوت خبری پابرجاست.