آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اتوبوس‌های تهران

اعتراض چراغ روشنِ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اعتراض چراغ روشنِ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شماری از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز چهارشنبه ۱۹ دی به نشانه اعتراض، چراغ اتوبوس‌هایشان را روشن نگه داشته‌اند؛ آنها نسبت به عدم پرداخت مطالبات مسکن، عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و هم‌چنین قطع و کم کردن مزایای مستمر اعتراض دارند. رانندگان می‌گویند...
دفاع سازمان زیباسازی از «زندان‌های متحرک» تهران

دفاع سازمان زیباسازی از «زندان‌های متحرک» تهران

پس از اعتراض چند عضو شورای شهر تهران به شیوه تبلیغات روی بدنه اتوبوس‌ها که از آنها با عنوان «زندان‌های متحرک» یاده کرده بودند، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ گفته شیوه تبلیغات روی اتوبوس‌ها در تمام کشورها یکسان است. براساس مصوبه سال ۹۲ شورای شهر تهران...