skip to Main Content
بازخوانی پرونده یک اعتراض
در معدن طلای آق‌دره چه خبر است؟
۱۹ تیر ۱۳۹۶
متحصنان معدن آق‌دره را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی از متحصنان، ‌کسانیند که می‌خواهند در معدن کار بگیرند. گروه دیگر،‌ کارگران معدن‌اند که نسبت به قراردادهای فصلی‌شان معترضند.
بیشتر بخوانید
اهالی آق‌دره به استفاده از کاگران غیربومی در معدن معترضند
سهم روستاییان از معدن آق‌دره: بیکاری و آلودگی
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
انفجارهای معدن آق‌دره نه تنها باعث از بین رفتن مراتع کشاورزی و کارهای دامداری روستاییان شده بلکه آب آشامیدنی و هوا را نیز آلوده کرده است. بر همین اساس مردم منطقه خواستار بکارگیری افراد بومی در معدن طلای آق‌دره‌اند.
بیشتر بخوانید
گزارشی از حال و روز کارگران  معدن طلا بعد از شلاق‌خوردن
رد تازیانه روی گرده «آق‌دره»
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
چند ماه پیش تعدادی از کارگران معدن طلای «آق‌دره» به خاطر اعتراض صنفی شلاق خوردند؛ آنها هنوز در کنج خانه‌هایشان نشسته‌اند و بیکاری را مزمزه می‌کنند.
بیشتر بخوانید
روایتی دیگر از کارگران معدن آق‌دره
«شلاق خوردیم، چون کارگریم»
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
هفته گذشته خبر اجرای حکم شلاق کارگران معترض معدن آق‌دره منتشر شد. کارگرانی به گفته خودشان جز امنیت شغلی و حق آب و گل چیزی نمی‌خواستند، اما این روزها اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد، و بعد آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗