۹۳ درصد زنان افغانستانی در اماکن عمومی آزار می‌بینند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

آزار و اذیت خیابانی

۹۳ درصد زنان افغانستانی در اماکن عمومی آزار می‌بینند

۹۳ درصد زنان افغانستانی در اماکن عمومی آزار می‌بینند

زنان در افغانستان سال‌هاست که علاوه بر خشونت‌های خانگی، مورد انواع اذیت و آزارهای جنسی در فضاهای عمومی قرار می‌گیرند. با اینکه قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ تصویب شد و آزار و اذیت زنان در فضای عمومی هم در آن گنجانده شد اما حتی جرم‌انگاری برای آزارگران هم...