آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

آدورنو

اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

اخلاق ترجمه در ترجمه «اخلاق صغیر»

مترجم «اخلاق صغیر» چندین جا نام ها و اسم های خاص را بی دقت و یا غلط ثبت کرده که به چند مورد آن اشاره می کنم (این مشکلی است که با ویرایش و یا لااقل مقابله و مشاوره رفع کردنی بوده است): سی مل به جای زیمل _ Simmel- (ص ۱۲۴)، لوک به جای [جان] لاک- Locke- (ص ۱۳۱)، در صفحه...
تاملات ‌کتابی

تاملات ‌کتابی

طی دیداری از یک نمایشگاه کتاب، احساس غریبی از هوشیاری و اندیشناکی بر من مستولی شد. وقتی کوشیدم معنا و علت این احساس را درک کنم، دریافتم که کتاب‌ها دگر به کتاب نمی‌مانند. تطابق با آنچه- درست یا نادرست- نیازهای مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود، ظاهر آنها را تغییر داده است. در...