دستبرد به آب‌های فسیلی در دشت فارس

دستبرد به آب‌های فسیلی در دشت فارس

مدیر مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور گفته با افزایش عمق چاه‌های دشت فارس از ۱۰۰متر به ۴۰۰متر دربرخی این استان از آب‌های فسیلی برداشت می‌شود. به گفته طهمورث یوسفی، امروز در فارس دیگر از آبرفت برداشت نمی‌شود بلکه به آب‌های فسیلی که ارزشی در حد سرمایه ملی...
ارائه پیشنهاد استفاده از آب‌های ژرف، دلیلی بر ورشکستگی آبی

ارائه پیشنهاد استفاده از آب‌های ژرف، دلیلی بر ورشکستگی آبی

معاون اول رئیس دولت از دبیرخانه شورای عالی آب خواسته موضوع باروری ابرها و نیز استفاده از منابع آب ژرف را در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین آب از اینگونه روش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش ۵۸ درصدی بارش کل کشور...

Send this to a friend