اعتراضات کارگری؛ در گسست و پیوست اعتراضات دی ماه

آرشیو یادداشت‌های

یادداشت روز

تعداد مطالب: 105

دانشگاهی برای ویرانی خاطرات

دانشگاهی برای ویرانی خاطرات

این روزها اگر به کوچه پس‌کوچه‌های ده‌ونک پا بگذارید بسیاری از مردم، دانشگاه الزهرا را با اسراییل این‌همان می‌کنند. گویی بی‌راه هم نمی‌گویند، جزییات تصاویر به راحتی قابل تطبیق است.