هنر و فمینیسم

آرشیو یادداشت‌های

جامعه

تعداد مطالب: 2041

هنر و فمینیسم

هنر و فمینیسم

ارتباط میان هنر و فمنیسم چیست؟ آیا این ارتباط محدود به زن بودن هنرمندان و به رسمیت شناختن آنان به عنوانِ هنرمند و هنر آنان به منزله‌ی هنر زنان است یا در نظر گرفتن نگرش فمینیستی در خلق آثار هنری؟
پردیس؛ دلالی در وقت اضافه

پردیس؛ دلالی در وقت اضافه

قسمت اول گزارش سعید برآبادی در مورد وضعیت مسکن مهر در اطراف تهران در «شبکه آفتاب» پیش از این در میدان بازنشر شد. گزارشی که در پی می‌آید بخش دوم این گزارش در مورد شهر پردیس است.

پرند؛ مهرِ پا در هوا

پرند؛ مهرِ پا در هوا

ساکنان مسکن مهر پرند بارها برای بیان مشکلاتشان به تهران آمده‌اند و مقابل مجلس تجمع کرده‌اند. تعدادی از آنها هفتم بهمن‌ماه هم به تهران آمدند و به درخواست واریز مجدد وجوه برای واگذاری مسکن انتقاد کردند. ساکنان پردیس هم بارها نارضایتی‌شان را اعلام کرده‌اند. برای بازگویی واقعیت باید این خانه‌ها را از نزدیک دید و با اهالی صحبت کرد. این گزارش، که در دو قسمت و در وب‌سایت شبکه آفتاب ارائه شده است، حاصل مشاهده و گفت‌وگو با ساکنان «مهر» است.