skip to Main Content
خادمان بی‌اجر و گورستان بی‌نشان کرونایی‌ها در لنگرود
ویروس مرگ در جدال با نابرابری‌ها جان می‌گیرد
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
وقتی کرونا در اسفند ۹۸ آغاز شد نام لنگرود هم در میان چند شهرستان پرحاشیه گیلان بُر خورد و پس از مدتی همه‌ی خبرها اسم «بیمارستان امینی» این شهر را از همه تریبون‌ها فریاد می‌زدند. اما در آن روزهای سخت بر کادر بیمارستان امینی لنگرود چه گذشت؟
بیشتر بخوانید
سامان روسپی‌گری در خاورمیانه بی‌سامان
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
در این متن نشان داده می‌شود که چگونه نادیده‌ گرفتن زنان در بازار کار، افزایش ناامنی، فروپاشی سازمان عمومی دولت و از دست رفتن کارکرد نهادهای حمایتی باعث تشدید روسپی‌‏گری در دو دهه اخیر در خاورمیانه شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top