منیژه حکمت از تأثیر پول‌های فاسد بر سینما گفت

آرشیو یادداشت‌های

سیاست

تعداد مطالب: 768

راهنمایِ قرنطینه‌ در زمانه‌ی کرونا

راهنمایِ قرنطینه‌ در زمانه‌ی کرونا

الان وقت مناسبی برای جستجوی اصالت معنوی، یا برای مواجهه با مغاک و شکافِ وجودی خودمان نیست. بدون هرگونه شرمساری به همه‌ی مناسک، تشریفات، فرمول‌ها، عادت‌ها و رفتار‌های و حرکات کوچکی تظاهر کنید که زندگی شما را با ثبات می‌کند.
سامان روسپی‌گری در خاورمیانه بی‌سامان

سامان روسپی‌گری در خاورمیانه بی‌سامان

در این متن نشان داده می‌شود که چگونه نادیده‌ گرفتن زنان در بازار کار، افزایش ناامنی، فروپاشی سازمان عمومی دولت و از دست رفتن کارکرد نهادهای حمایتی باعث تشدید روسپی‌‏گری در دو دهه اخیر در خاورمیانه شده است.
روندهای جاری و تصویرِ جهانِ پساکرونایی

روندهای جاری و تصویرِ جهانِ پساکرونایی

سیاست «حفظ وضع موجود» که دولت در امتناع از اعلام شرایط استثنایی و جهت‌گیری به سمت نوعی «ایمن‌سازی جمعی» دنبال می‌کند، چه پیامدهایی برای ما در دوران پساکرونا خواهد داشت؟ این مقاله تلاشی است برای کنجکاوی در نسبت شعار «در خانه بمانیم» با استراتژی‌های دولت و پیامدهای آن.