«کشتار دسته‌جمعی در کردستان سوریه را متوقف کنید»

آرشیو یادداشت‌های

سیاست

تعداد مطالب: 628

رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

این متن ترجمه یک گفتگو با «ریا النصاح» فعال فلسطینی جنبش طالعات و یادداشت یکی از اعضای این جنبش است. این متن‌ها به ریشه‌های جنبش طالعات و خواسته‌های آن می‌پردازد.
آزادی اولویت‌بردار نیست

آزادی اولویت‌بردار نیست

بسیاری این روزها وقتی بحث از مبارزه برای تغییر چیزی مطرح می‌شود این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این موضوع خاص اولویت دارد یا نه؟ این یادداشت درباره این سوال و نسبتش با آزادی و دموکراسی نوشته است.
محکومانی در انتظار رسیدگیِ علنیِ منصفانه

محکومانی در انتظار رسیدگیِ علنیِ منصفانه

کامبیز نوروزی چند پرسش درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه در برخی آرای صادر شده در یکی از شعب دادگاه انقلاب مطرح کرده است.